Cursus Taalvrijwilliger

Stichting Bij Corrie is, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Tornante Trainingen, gestart met de cursus Taalvrijwilliger. Taalvrijwilligers hebben een belangrijke rol in het begeleiden van volwassenen bij het beter leren lezen en schrijven en daardoor ook in de aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid. De Gemeente Rotterdam wil hier onder andere mee bereiken dat meer taalvrijwilligers betrokken zijn bij de uitvoering van informele taalactiviteiten tijdens taaltrainingen, maar ook in het dagelijks leven. De cursus Taalvrijwilliger duurt twaalf weken.

Om aan de Taalvrijwilligerscursus mee te kunnen doen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Beheersing van de Nederlandse taal op minimaal B1 niveau (te vergelijken met het taalniveau aan het einde van de middelbare school);
  • Minimaal 5 jaar een WWB-uitkering (bijstand);
  • Motivatie om anderen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal;
  • Bereidheid om na de cursus minimaal een half jaar als taalvrijwilliger aan de slag te gaan.

Duur : 12 weken

Start: iedere maand

Dag: iedere dag van de week

Locatie: Noord en Zuid

Kosten: de kosten worden gedragen door de gemeente