Overige activiteiten

Ons activiteitenprogramma is constant in ontwikkeling. De volgende activiteiten worden nog verder uitgewerkt.

– Voorlichting geweld achter de voordeur
– Cursus voor zwangere tienermeiden
– Voorlichting verloskunde
– Inloopcafé
– Bewegen voor ouderen
– Tentoonstellingen van lokale kunstenaars
– Boekwinkel met boeken met eenvoudige teksten
– Huiswerkbegeleiding
– Voorleesactiviteiten
– Samenwerking met scholen
– Begeleiding vrijwilligers