Voorlezen

Voorlezen is leuk. Kinderen luisteren vaak ademloos naar een verhaaltje. Het prikkelt hun fantasie en het is spannend. Bovendien is het goed voor hun taalbegrip. Elke vrijdagochtend lezen we daarom Bij Corrie een uurtje voor aan kinderen tot 4 jaar.

Voordelen van voorlezen:

Taalontwikkeling: er ontstaat beter taalgevoel en bovendien wordt de woordenschat vergroot doordat de zinnen en woorden vaak anders zijn dan in het dagelijks taalgebruik.

Fantasie: kinderen worden gestimuleerd in hun fantasie en inlevingsvermogen

Concentratie: kinderen leren naar een verhaal te luisteren en zich te focussen

Aandacht: voorlezen geeft het gevoel van aandacht krijgen

Kennis: verhalen zetten kinderen aan tot nadenken over het onderwerp of over de hoofdpersoon.

Voor wie: Peuters tot 4 jaar en hun ouder

Duur: 1 uur

Start: 10.00uur

Dag: vrijdagochtend

Locatie: Zuid

Kosten: gratis