Wie is Corrie

Corrie was de dochter van Jan van Saus. Jan had in de tweede helft van de 20e eeuw een herenkapperszaak op de Riederlaan (adres van Het Kopblok). Hier kwamen de mannen van de wijk bij elkaar en werd de politiek besproken, werden de krantjes gelezen en de sigaartjes gerookt. Een buurtcentrum avant la lettre.

De dochter van Jan, Corrie Trum-van Saus, bezat dezelfde sociale en betrokken werkwijze als haar vader. Zo was ze jarenlang actief bij het Wijkorgaan Hillesluis en zag er van dichtbij de wijk veranderen. Daar ontstond haar behoefte om de mensen in de wijk te verbinden in plaats van te polariseren. Ze leverde een enorme bijdrage om aan die wens invulling te geven. Ze regelde van alles voor de mensen en stond voor iedereen klaar met een bakje koffie of daadwerkelijke raad en hulp.

Bij haar pensionering werd zij “de moeder van de wijk” genoemd. Een terechte kroon op al haar inzet, want mensen en de wijk waren haar passie. Helaas heeft ze niet lang van haar pensioen mogen genieten. Corrie werd snel daarna ziek en overleed na een 3-jarig ziekbed in 1994 aan kanker.

Met de stichting Bij Corrie willen we het gedachtengoed en de daadkracht van Corrie Trum-van Saus levend houden en de door haar ingeslagen weg verder vervolgen.