Bij Corrie officieel partner van Taal voor het Leven

In Nederland zijn anderhalf miljoen laaggeletterden. Deze mensen kunnen vaak onvoldoende meedoen in de maatschappij. Het programma ‘Taal voor het Leven’ van de stichting Lezen & Schrijven heeft zich daarom tot doel gesteld om de laaggeletterde volwassenen te bereiken en hen te helpen zich te ontwikkelen naar een hoger lees- en schrijfniveau. Het programma start in zes regio’s en maakt gebruik van bestaande lokale kennis, netwerken en ankerpunten in wijken en zorgt voor versterking en verbreding van deze netwerken. De inzet van vrijwilligers speelt daarbij een centrale rol. De geschoolde vrijwilligers krijgen een korte opleiding om vervolgens als taaltrainer laaggeletterden te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Taal voor het Leven zorgt hierbij voor de verbinding tussen de vrijwilligers -die de cursisten vaak weten te vinden- en professionele docenten die naast het lesgeven de vrijwilligers ondersteunen en opleiden. Lesmaterialen worden kosteloos door Taal voor het Leven ter beschikking gesteld.

Stichting Bij Corrie uit Hillesluis is op 11 september jl. officieel benoemd tot samenwerkingspartner van Taal voor het Leven en zal in de wijk een ankerpunt zijn voor laaggeletterde volwassenen, vrijwilligers en docenten. Lia Trum van Bij Corrie: ‘Wij zijn enorm trots dat onze kennis en inzet door Taal voor het Leven is bekroond met de titel samenwerkingspartner. Door onze ervaring in de wijk en in de regio Rijnmond en het comfort van onze locatie vormen wij een mooie aanvulling op het programma Taal voor het Leven.’
Interesse om taalvrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Stichting Bij Corrie info@bijcorrie.org