Bij Corrie zoekt buddy’s voor ambitieuze vrouwen

Binnenkort start Stichting Bij Corrie met een nieuw project: Ondernemende Vrouwen 2018. Bijna 100 midden-/hoogopgeleide allochtone vrouwen (statushouders, maar ook vrouwen die al langer in Nederland wonen) krijgen de kans om vijf maanden lang te werken aan hun Nederlands én aan hun ondernemingsplan. De cursisten worden bovendien gekoppeld aan een buddy die vijf keer met de cursist afspreekt voor adviezen en inspiratie.  

Nina de Gast, coördinator van dit programma: ‘We zien hoe veel moeite deze doelgroep heeft om in Nederland hun draai te vinden. In hun geboorteland hadden ze een goede baan of eigen bedrijf. Hier beginnen ze per definitie met een achterstand. Ze hebben geen of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse ondernemersmarkt. Bovendien ontbreekt een goed netwerk en worden hun diploma’s uit hun land van herkomst vaak niet erkend. Allemaal elementen die het zelfvertrouwen niet erg veel goed doen, terwijl er juist heel veel potentie in deze vrouwen zit. Daarom ontwikkelden we het programma Ondernemende Vrouwen 2018, zodat we ze kunnen helpen de juiste stappen te zetten. Er is duidelijk behoefte aan deze begeleiding, want er hebben zich al veel cursisten aangemeld, de cursus zit zo goed als vol. Ook van buddy’s zijn er al aanmeldingen, maar we zijn nog op zoek naar meer buddy’s.’

Lia Trum is eigenaar van onderwijsinstelling Tornante Trainingen en initiatiefnemer van Stichting Bij Corrie: ‘We hebben in onze onderwijsinstelling veel contact met de niet-Nederlands sprekende doelgroep. Maar we weten ook dat er veel mensen zijn die wel een taalcursus willen volgen, maar niet kunnen betalen of die een hoge drempel ervaren. Met de stichting kunnen we deze groep bereiken en ook de samenhang in de wijk bevorderen. Onze docenten geven bij projecten van de stichting de taallessen en we zetten daarnaast onze kennis, netwerk en expertise in.’

Het is niet voor het eerst dat Stichting Bij Corrie ambitieuze allochtone vrouwen helpt. In 2016 ontwikkelde Stichting Bij Corrie ook een project met buddy’s. Werkende vrouwen werden gekoppeld aan midden-/hoogopgeleide allochtone vrouwen om hen naar werk te begeleiden. De reacties daarop waren zeer positief. Door gesprekken buiten het klaslokaal werden cursisten extra geïnspireerd, leerden ze hun netwerk op te bouwen en kregen ze op maat advies over de arbeidsmarkt. Nina: ‘We vinden de aansluiting met de praktijk heel belangrijk, want dan komt de theorie werkelijk tot leven. We hebben destijds geprobeerd cursisten zoveel mogelijk te koppelen aan mensen uit hun vakgebied, zodat er maximale uitwisseling plaats kon vinden. En dat lukte: een aantal vrouwen heeft zelfs via hun buddy een baan gekregen.’

Bij het nieuwe project ligt de focus op ondernemerschap. In de vijf maanden die het project duurt, krijgen de vrouwen Nederlandse lessen, empowermentlessen en begeleiding bij hun ondernemersplan. Daarnaast worden ze gekoppeld aan een buddy, die zelf als ondernemer goed de weg kent in de regio zodat hij/zij de cursist kan inspireren en praktisch mee kan denken zodat de cursist zich als ondernemer verder gaat ontwikkelen. Nina: ‘We zijn nog op zoek naar buddy’s die 1x per maand met een cursist willen afspreken. Het gaat om circa 5 afspraken in totaal, dat is dus qua tijd goed te overzien en voor cursisten ongelofelijk waardevol.’ Heb je interesse om buddy te worden, neem dan contact op met ninadegast@bijcorrie.org

Het project wordt gesteund vanuit het subsidiekader Met Taal Versta Je Elkaar van de Gemeente Rotterdam.